Ecolabel sertifikaat

Ökomärgis on toodete ja teenuste jaoks Euroopa keskkonna sertifitseerimismärk.
See on vabatahtlik vahend, mis antakse neile toodetele ja teenustele, mis vastavad Euroopa tasandil kehtestatud ökoloogilistele ja tulemuslikkuse kriteeriumidele. Seega on kaubamärgi saavutamine tipptasemel sertifikaat, mis antakse välja ainult neile toodetele / teenustele, millel on keskkonnamõju. Kriteeriumid vaadatakse korrapäraselt läbi ja need muudetakse rangemaks, et soodustada toodete ja teenuste keskkonnakvaliteedi pidevat parandamist.

 

Miks ECOLABEL?
Ökomärgise märk kujutab endast tootjale konkurentsieelist, mis on seotud nähtavuse suurenemisega turul ja kliendi eesmärgi laienemisega. Kõikides Euroopa riikides kehtiv bränd annab võimaluse kasutada eristatavat elementi, mis on sünonüümiks keskkonna kvaliteedi ja toimivusega, mis võib esile tõsta toote / teenuse kogu Euroopa turule ja meelitada tarbijaid keskkonnakaitsele tähelepanu pöörama. See on ka võimalus näidata oma pühendumust ja tähelepanu keskkonnaküsimustele turgudel, mis on nende probleemide suhtes üha enam tundlikud.

 

Euroopa ökomärgise bränd annab tarbijale garantii, et toote keskkonnamõju on madalam kui teistes turul olevates toodetes, ning on läbinud ranged katsed, et tagada selle keskkonna- ja tulemuslikkuse omadused.

 

Valides tooteid või teenuseid, ökomärgis tarbija:
– aitab parandada keskkonda, valides tooteid, mis seda austavad.
– saab läbipaistvat ja usaldusväärset teavet
– osta tooteid, millel pole tervisele kahjulikke komponente ja mida kontrollib sõltumatu asutus.

 

Euroopa ökomärgise toode on äratuntav lilli kujutisest, mis eristab madalama keskkonnamõjuga tooteid ja teenuseid.

', { 'anonymize_ip': true });